head_banner

Biz hakda

JiangSu LiDing Daşky gurşawy goramak enjamlary, Ltd.

Jiangsu Liding Daşky gurşawy goramak enjamlary kärhanasy, özbaşdak dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw, gurnamak, merkezleşdirilmedik lagym arassalaýyş işini we degişli ýokary derejeli enjamlary synagdan geçirmäge borçlanýar.Hytaýda ýerleşýär.

2013-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa240 işgärwe has köp40 gözleg we barlag işgäriorta we ýokary hünär derejeleri bilen.

Daşky gurşawy goramak boýunça garaşsyz gözleg we ösüş laboratoriýasy bar, her ýyl R&D maýa goýumlary10 million ýuandan gowrak.Hytaýyň Ylymlar akademiýasynyň awtomatlaşdyryş instituty, Suzhou ylym we tehnologiýa uniwersiteti, Anhui Çuzhou uniwersiteti, Hebeý tehnologiýa uniwersiteti ýaly Hytaýyň köp sanly meşhur uniwersitetleri we kollejleri bilen strategiki hyzmatdaşlyga gol çekdi we ýüzlerçe adamy özleşdirdi. esasy suw arassalaýyş tehnologiýalary we "Hytaý Täze Suzhou senagat parky öňdebaryjy zehin kärhanasy we ýokary tehnologiýaly kärhana sertifikaty" baýraklaryna eýe boldy.

Biziň güýjümiz

240

Işgärler

1000+

Ylmy-gözleg maýa goýumlary

35000㎡

Ösümlik meýdany

10+

Tejribe

Kompaniýanyň gözleg we gözleg merkezi Suzhou senagat parkynda we iki önümçilik bazasy degişlilikde Çiangu, Jiangsu welaýaty we Henan welaýatynyň Kuçang şäherinde ýerleşýär.Zawodyň meýdany has köp35,000 inedördül metrwe gündelik önümçilik50 toplumlagym arassalaýjy önümleriň we goldaw desgalarynyň.

Kompaniýada has köp zat bar10 ýylOba lagymlaryny arassalamak hyzmatlarynda tejribe toplamak we daşky gurşaw senagaty sebitlerinde merkezleşdirilmedik lagym arassalaýyş ulgamy enjamlaryny taslamak, gözleg we ösdürmek, önümçilik, satuw, gurnamak, işlemek we synagdan geçirmek.

Dürli paýlanan ssenariýlerde lagym kanallarynyň aýratynlyklaryna görä, Daşky gurşawy goramak dürli proses modelleriniň 0,3-10000 tonna ýokary öndürijilikli we energiýa tygşytlaýan lagym arassalaýyş önümlerini öndürdi we öndürdi: Bir maşgala lagym arassalaýyş enjamlary öý skrab ™ seriýasy, LD -SA arassalaýjy tank, LD-SC Oba lagym arassalaýyş enjamlary, LD-SMBR toplumlaýyn lagym arassalaýyş enjamlary, LD-JM şäher lagym arassalaýyş enjamlary, LD-BZ FRP toplumlaýyn nasos stansiýasy, LD-SLE arassalaýyş enjamlary we beýleki köp sanly önümler.

"Gowy şäher gurmak" baradaky berk borjumyzy elmydama ýerine ýetirip, owadan Earthere goşant goşduk.