T NEWZE

ÖNÜMLER

 • MBBR Bio Filter media

  MBBR Bio Filter media

  Enjamyň aýratynlyklary 1. Göni goýuň, düzetmegiň zerurlygy ýok, howa gämisinde erkin hereket, ölen burç ýok, köpçülikleýin geçiriş 2. Membranany asmak aňsat, membrananyň ýokary biologiki işjeňligi, dykylmazlyk, gaýta-gaýta ýuwulmaz, palçyk refleksi 3 Durnuk material we uzak hyzmat ömri 4. Uly aýratyn ýer meýdany we ownuk basyş kellesi ýitmegi 5. Easyeňil dizaýn, gurnamak, tehniki hyzmat we çalyşmak 6. Kislorodyň ýokary netijeliligi we energiýa tygşytlylygy 7. Aerob, anoksik we ana ulanylyp bilner. ..

 • Şäher toplumlaýyn lagym arassalaýyş

  Şäher toplumlaýyn lagym arassalaýyş

  Enjamyň aýratynlyklary 1. “ushuwmak”, “suwaryş” we “göni akdyrmak” üç reesimi düzüň, awtomatiki öwrülişi amala aşyryp biler.2. machine 40W, gijeki işleýän ses < 45dB.3. Uzakdan dolandyrmak, işleýän signal 4G, WIFI geçiriş.4. Peýdaly we gün energiýasy dolandyryş moduly bilen enjamlaşdyrylan çeýe gün tehnologiýasy integrasiýasy.5. Uzakdan kömek bermek üçin bir açar, hyzmat bermek üçin hünärmen inersenerler.6. Gabygyň umumy görnüşi ...

 • Aýna süýümli plastmassa arassalaýjy gap

  Aýna süýümli plastmassa arassalaýjy gap

  Enjam aýratynlyklary 1. Material: ýokary güýçli aýna süýümli demir plastmassa, ömrüň 30 ýyla çenli dowam etmegi 2. Ösen tehnologiýa, oňat bejeriş täsiri: Hytaýyň oba kanalizasiýa garaşsyz gözleg we ösüş ýagdaýy bilen birlikde Japanaponiýadan, Germaniýadan öwreniň. Ses göwrümini, durnukly işleýşini, ülňülere laýyk gelýän akymyny gowulandyrmak üçin uly ýerüsti meýdany bolan doldurgyçlary ulanmak.4. integrasiýanyň ýokary derejesi: toplumlaýyn dizaýn, ykjam dizaýn ...

 • Houseeke öýli lagym arassalaýjy zawod

  Houseeke öýli lagym arassalaýjy zawod

  Enjamyň aýratynlyklary 1. “ushuwmak”, “suwaryş” we “göni akdyrmak” üç reesimi düzüň, awtomatiki öwrülişi amala aşyryp biler.2. machine 40W, gijeki işleýän ses < 45dB.3. Uzakdan dolandyrmak, işleýän signal 4G, WIFI geçiriş.4. Peýdaly we gün energiýasy dolandyryş moduly bilen enjamlaşdyrylan çeýe gün tehnologiýasy integrasiýasy.5. Uzakdan kömek bermek üçin bir açar, hyzmat bermek üçin hünärmen inersenerler.6. Gabygyň umumy görnüşi ...

HAKYNDAUS

"Gowy şäher gurmak" baradaky berk borjumyzy elmydama ýerine ýetirip, owadan Earthere goşant goşduk.

Jiangsu Liding Daşky gurşawy goramak enjamlary kärhanasy, özbaşdak dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw, gurnamak, merkezleşdirilmedik lagym arassalaýyş işini we degişli ýokary derejeli enjamlary synagdan geçirmäge borçlanýar.Hytaýda ýerleşýär.

2013-nji ýylda döredilen bu kompaniýanyň 240 işgäri we orta we ýokary hünär derejesi bolan 40-dan gowrak gözleg we işgär bar.