head_banner

Oba, oba şäherçesi

Jiangsu oba hapa suwlaryny arassalamak meselesi [ýeriň görnüşinden günde 50 tonna]

Içerki hapa suwlary arassalamak boýunça kiçi we orta göwrümli taslamalaryň köp görnüşi bar, käbiri gömülen dizaýn bilen, käbiri ýerüsti dizaýn bilen.Hapa suwlary arassalaýan enjamlary hyzmat üpjün edijileriniň dürli taslama taslamalary bar, şu gün Jiangsu Ringshui-de ýerleşýän, gündelik 50 tonna arassalaýyş kuwwaty bolan ýerüsti oba kanalizasiýa arassalaýyş işini hödürleýäris.

Taslamanyň ady:Jiangsu xiangshui oba içerki lagym arassalaýyş taslamasy
Suwuň hil standartlary:"Şäher lagym arassalaýjy zawodyň hapalaýjy zyňyndy standartlary" (GB18918-2002) A derejesi
Enjamlaryň modeli: LD-JM ýerüsti içerki kanalizasiýa arassalaýyş enjamlary
Enjam materiallary: Poslamaýan polatdan ýasalan gap
Enjamlaryň prosesi:A2O + MBR

Jiangsu oba hapa suwlaryny arassalamak meselesi (2)
Jiangsu oba hapa suwlaryny arassalamak meselesi (3)

Taslamanyň maglumatlary

“Yancheng xiangshui” soňky ýyllarda oba daşky gurşawy goramak boýunça berk işleri ýerine ýetirmek, ekerançylyk hapa suwlaryny, gara ysly suw desgalaryny we oba içerki kanalizasiýa dolandyryş tagallalaryny köpeltmek üçin.Derýalary gazmak, ekologiki derýa gurluşygy, oba ýaşaýyş kanalizasiýa desgalaryny gurmak we oba galkynyşyny hemmetaraplaýyn ösdürmek üçin beýleki usullar arkaly.Shanghaierli galyň hapalanmak taslamasyna jogapkär adam, Şanhaý Bütindünýä Daşky Gurşaw Maslahatynyň üsti bilen önümlerimiz we hyzmatlarymyz bilen tanyşdy we ýerli oba kanalizasiýa bejergisi gaty laýyk gelýär, yzygiderli aragatnaşykdan soň Daşky gurşawy goramak, suw sebtiniň ekologiýasyna gatnaşmak hormatyna eýe halkadaky dolandyryş taslamasy.

Taslamanyň esasy pursatlary

Oba hapa suwlaryny arassalamak meýdançasy ýeriň üstünde oturdyldy, bu raýat gurluşygynyň çykdajylaryny ep-esli azaldar we taslama gurluşyk siklini gysgaldýar.LD-JM integrirlenen enjamlar uzakdaky maglumat gözegçiligi we wideo gözegçilik funksiýalary bilen doly awtomatiki işlemäge ýetip biler, bu uzakdan işleýän enjamlaryň işe başlamagyny we saklanmagyny, uzakdan näsazlygy anyklamagy, uzakdan duýduryş bermegi we tehniki işgärlere we beýleki funksiýalara itergi berip, netijelilik üçin berk binýat döredip biler. işlemek we tehniki hyzmat etmek.

Häzirki wagtda suwda ýaşaýan lagym arassalaýjy desgalaryň enjamlary göterilmegi tamamlandy, suwuň hilini ulanmagyň indiki tehnikleri ýörite işe giriziler.Oba içerki lagym suwlaryny arassalamak, suwuň hapalanmagynyň öňüni almak we gara ysly suw desgalaryny bejermek meselesi boldy, oba içerki lagym arassalaýyş taslamasynyň gurluşygy oba galkynyş strategiýasynyň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrmak üçin möhüm iş, Daşky gurşawy goramak ýokary derejede üpjün eder - oba we şäher derejesinde merkezleşdirilmedik lagym arassalaýyş pudagy üçin hil önümleri we hyzmat çözgütleri.

Jiangsu oba hapa suwlaryny arassalamak meselesi (1)